Genesta bygger ut och hyr ut vid Stockholms Stadion

Stockholm, Sweden 11/08/20

Bygglov är beviljat och nya hyresgäster signerar i kontorsfastigheten Svea Artilleri.

Svea Artilleri ny

Den 12 850 kvm stora fastigheten längs Lidingövägen vid Stockholms Stadion har beviljats bygglov som innebär en utbyggnad på drygt 700 kvadratmeter uthyrbar kontorsyta. Samtidigt startar ägaren Genesta en omfattande renovering och modernisering för att möta framtidens krav på miljö och funktion.

Ombyggnationen gör att vi öppnar upp för både små och stora företag som erbjuds efterfrågad service i en modern kontorsbyggnad i ett utmärkt läge.

- Ted Söderlund, Head of Investment Management, Genesta.

Entréerna byggs ut och i hjärtat av huskroppen öppnar en gemensam reception med intilliggande mötesrum, lunchrum och lounge. Tekniken uppgraderas och fastigheten får en grönare profil med ambition om miljöcertifieringen Breeam in Use, nivå Excellent.

Utvecklingen sker etappvis med färdiga lokaler våren 2021, hösten 2021 och sommaren 2022.

Svea Artilleri2 croped

1 200 kvm nysignerade hyresavtal

Genesta har under våren skrivit kontrakt med nya hyresgäster på sammanlagt 1 200 kvm och fler företag visar nu intresse för Svea Artilleri. Fastigheten förvärvades av Genesta 2018.

Då gillade vi läget och såg att fastigheten passade in i vår tydliga investeringsstrategi. Nu ser vi att det var ett bra val eftersom intresset är stort trots en ovanlig vår som präglats av osäkerhet.

- Ted Söderlund.

Med utvecklingen av Svea Artilleri önskar Genesta att bidra till miljön, men också till närområdet som karakteriseras av utveckling och nybyggnation med bland annat grannarna nya Musikhögskolan och nya bostadsprojekt.